Fes-te soci

He llegit els Estatuts i sol·licito inscriure a l'Associació Cultural de Arts i Lletres, HIBRID 33. Declaro compartir els objectius ressenyats en els Estatuts de l'Associació i voler contribuir a la seva realització. Em comprometo, a més, a observar les normes estatutàries i les disposicions del Consell Directiu com també a no utilitzar el nom de l'Associació per a activitats de caràcter comercial, empresarial o amb fins de lucre; a no utilitzar amb fins lucratius el material produït per l'Associació i posat a disposició dels socis. Tom acte que la sol·licitud d'adhesió a l'associació està supeditada a la seva acceptació per part del Consell Directiu, segons previst pels Estatuts. Declaro que, en cas de ser acceptada la meva sol·licitud, en publicaré per al primer any la quantitat de 25 euros i tambe per als anys següents, llevat bonificacions previstes pel reglament de l'Associació segons les modalitats establertes pel Consell Directiu de l'Associació. Com a soci tindré dret a participar en les activitats de l'associació i en les assemblees i a tenir accés al material informatiu elaborat per l'Associació.

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com